نتایج هفتمین دوره مسابقات رباتیک ICS ( بخش اول )

در مراسم اختتامیه که به منظور تجلیل از نفرات برتر برگزار می‌شود از نفرات اول تا چهارم هر بخش قدردانی خواهد شد.

در بخش ربات‌های مسیر یاب با توجه به برگزاری آزمون کتبی برای اولین سال به دو شکل نفرات برتر معرفی گردیدند :

در بخش اول زمان طی مسیر و آزمون هر دو در نظر گرفته شده
در بخش دوم تنها زمان طی مسیر ملاک ارزشیابی و سنجش قرار گرفته

نفرات برتر ربات مسیر یاب با در نظر گرفتن آزمون و زمان

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

بردیا علوی

مقام دوم

یوسف عباس یار - امیرحسین احمدزاده

مقام سوم

محمد نیکفر - محمد حسام تقوی - محمد مومنی

نفرات برتر ربات مسیر یاب پنجشنبه بخش A

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

طاها جباری

مقام دوم

علیسا میرصراف

مقام سوم

امیر علی امیری رها - محمد طاها منیری

مقام چهارم

آرتین مهدوی - پارسا گودرزی - آرمان ضیایی پور

نفرات برتر ربات مسیر یاب جمعه بخش A

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

سالار سالورکیا

مقام دوم

امیر مهدی ینج

مقام سوم

علی صالحی

مقام چهارم

امیر محمد ناصری - امیر علی ناصری

نفرات برتر اسپید کنترل پنجشنبه بخش A

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

آریو برزن حسین پور

مقام دوم

اهورا سلطانی

مقام سوم

امیر عباس تقی زاده

مقام چهارم

علیرضا کوچ پی ده

نفرات برتر اسپید کنترل پنجشنبه بخش B

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

نیاک قمین

مقام دوم

محمد متین مددی - مهبد میرعبدالله

مقام سوم

سید آرشا حسینی

مقام چهارم

محمد طاها منیری

نفرات برتر اسپید کنترل پنجشنبه بخش C

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

رهام اختراع

مقام دوم

آروین واثق - مهزیار چیذری

مقام سوم

آرتا نامجو

مقام چهارم

اهورا نجابت - محمد صدرا حیدری

نفرات برتر اسپید کنترل جمعه بخش A

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

کوروش کامل جهرمی

مقام دوم

فرحان ملکی

مقام سوم

آرین متقی-رادین نامداری

مقام چهارم

کارن نیستانی

نفرات برتر اسپید کنترل جمعه بخش B

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

بهراد جهانیار

مقام دوم

سامیار محمدی

مقام سوم

کیان بهبودی - بهراد جلایر

مقام چهارم

آریا دالک

نفرات برتر اسپید کنترل جمعه بخش C

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

امیر عباس احمدیان

مقام دوم

امیر علی یزدان مهر

مقام سوم

هلیا اسفندیار

مقام چهارم

رادمهر اسدی اسد آبادی

نفرات برتر چینش حروف پنجشنبه بخش A

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

ایلیا عسگری

مقام دوم

ماهان صیامی

مقام سوم

علی طهماسبی

مقام چهارم

آرشا حسینی

نفرات برتر چینش حروف پنجشنبه بخش B

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

غزل وفایی طالمی

مقام دوم

امیر علی خسروی

مقام سوم

محمد طاها عنبرستانی

مقام چهارم

امیر علی عطایی شریف - پرهام قهاری

نفرات برتر چینش حروف پنجشنبه بخش C

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

مریم حاج زینلی

مقام دوم

نیما یادگاری

مقام سوم

امیر علی هفت تنی

مقام چهارم

آدرین تصویری

نفرات برتر چینش حروف جمعه بخش A

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

آریو انصاری

مقام دوم

کیاشا الماسی

مقام سوم

رادوین صبوری - رادوین حاجی نظری

مقام چهارم

بهراد روحانی

نفرات برتر ربات کارگر پنجشنبه بخش B

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

رضا شیبانی

مقام دوم

محمد مهدی کوهی - محمد جواد معصوم شاه

مقام سوم

علی طهماسبی

مقام چهارم

آرمین رزمی

نفرات برتر ربات کارگر پنجشنبه بخش C

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

آرتین مهدوی - آرمان ضیایی پور - پارسا گودرزی

مقام دوم

بردیا انصاری

مقام سوم

علی محمد حسینی

مقام چهارم

سید آرشا حسینی

نفرات برتر ربات مینی جنگجو پنجشنبه بخش A

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

امیر حسین لطفی - آریو شیرزاد

مقام دوم

ارشیا قلی بیگیان

مقام سوم

مهراس هاشمی

مقام چهارم

بهراد دانشور

نفرات برتر ربات مینی جنگجو پنجشنبه بخش B

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

سید مانی حسینی - مهرداد اسدی

مقام دوم

محمد حسن بیگی

مقام سوم

پرهام حسینی

مقام چهارم

محمد مهدی خودسیانی - شایان نیکبخت

نفرات برتر ربات مینی جنگجو پنجشنبه بخش C

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

محمد طاها یوسف زاده

مقام دوم

راتین شیروانی - ارشیا ابراهیم زاده

مقام سوم

فرهام نجف زاده

مقام چهارم

آبتین عسگری

نفرات برتر ربات مینی جنگجو جمعه بخش A

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

امیر علی ربیعی - اشکان قمری - رسام فعلی

مقام دوم

باراد پزشک فلاح - کارن علیزاده - علیسا چاغروند

مقام سوم

امیر حسین احمدی - امیر حسام احمدی - پارسا سوری

مقام چهارم

سید کیان نظری