نتایج ششمین دوره مسابقات رباتیک ICS ( بخش دوم )

نفرات برتر چینش حروف بخش B

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

پارسا گودرزی - آرتین مهدوی - آرش دانش

مقام دوم

آرشا حسینی

مقام سوم

پرهام سید حسنی - نیکان نظری

مقام چهارم

امیر علی یزدان مهر

مقام پنجم

رادوین حاجی نظری

مقام ششم

پرهام حسینی - آریو انصاری - سید محمد حسینی

مقام ششم

محمد پارسا ذات علی

مقام هفتم

بردیا کحالی

مقام هشتم

کیارش آهنین جگر

مقام نهم

مهرسام نعمت زاده

مقام دهم

آرمین رزمی

نفرات برتر ربات کارگر بخش B

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

نریمان احمدی

مقام دوم

پوریا خسروبیگی

مقام سوم

ایلیا سلوک

مقام چهارم

نیکان حقیقی نژاد

مقام چهارم

پارسا عبدلی فر - شایان مهدوی - أرش ملایی

مقام پنجم

پرهام حلاجیان

مقام ششم

رویان صیادی

مقام هفتم

بردیا آغازی

مقام هشتم

عماد دهباشی

مقام نهم

امیر حسین خادمیان - امیرعباس خادمیان

مقام دهم

رادین میرزایی

نفرات برتر ربات جنگجو بخش B

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

امیر علی ناصری - امیر محمد ناصری - آرتا ملکی

مقام دوم

سامراد مجلسی - مانی مرادی باستانی - کسری صمدی جوان

مقام سوم

علی صالحی

مقام چهارم

رامان ونکی

نفرات برتر ربات جنگجو بخش C

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

فرزاد ذبیح زاده حاجی

مقام دوم

کارن علیزاده -- باراد پزشک فلاح - بردیا صادقی

مقام سوم

امیر مهدی ینج

مقام چهارم

سپهر هاشمی

نفرات برتر ربات جنگجو بخش طراحی

رتبه

نام اعضای گروه

مقام اول

ارشام باقرزاده - ارشیا قلی بیگیان - رادین میرزایی - سپهر فدایی - طاها جباری - محمد پارسا باکریان - سید سامین سیدی - پرهام بختیاری - ابوالفضل صادقی - رادین وطن دوست

مقام دوم

سینا علیجانی - علیسا میرصراف - محمد مولایی - بردیا میرزایی - حامی تقوی - نیکان حقیقی نژاد - انوش رضایی - نامی طوسی - رایان کریمی - محمد پارسا مهری - امیر حسین ذوالفقاری

مقام سوم

رامتین رجبعلی - محمد سینا رحیمی - علی شمس - روناک محمدی انور - امیر حسین خادمیان - امیر عباس خادمیان - پرهام حلاجیان - امیر محمد شریفی - سام داوودوندی - بارمان پور محمدی - آرمان عباسی