ربات رالی

قوانین عمومی :

  • گروه سنی مسابقات

رالی و چینش حروف ( دوم ابتدایی به بالا )

جنگجو ( چهارم ابتدایی به بالا )

مسیریاب ( ششم ابتدایی به بالا )

  • در طول یک مسابقه امکان تغییر شخص کنترل کننده ربات وجود ندارد اما در راند بعدی میتوان یکی دیگر از اعضای تیم مسابقه را انجام دهد

قوانین ربات رالی :

در این مسابقات ربات بایستی در طول مسیر از ابتدا تا انتها حرکت کرده و در کمترین زمان به پایان مسیر برسد. حداکثر زمان مسابقه ۳ دقیقه میباشد و چنانچه بیش از این زمان طول بکشد رکوردی برای تیم ثبت نخواهد شد. هر تیم ۳ بار فرصت دارد تا رکورد خود را ثبت نماید و کمترین رکود برای هر تیم به عنوان رکورد نهایی ثبت خواهد شد.

چنانچه رباتی از مسیر مسابقه خارج شود ( یک چرخ و یا بیشتر ) باید ربات را به پشت آخرین خط عابر پیاده روی جاده انتقال دهند و مسابقه را از آنجا مجددا ادامه دهند.

در هر راند هر یک از اعضای گروه به دلخواه میتوانند ربات را کنترل نمایند.

تعدا اعضای یک تیم میتوانند یک و یا دو و یا سه نفره باشند.

چنانچه رباتی در طول یک راند به هر دلیلی از کار بیافتد امکان ایجاد وقفه فقط برای یک بار به مدت ۳۰ ثانیه بنا به درخواست تیم وجود دارد و بعد از این ۳۰ ثانیه مجددا به صورت اتوماتیک زمان برای تیم محاسبه میگردد. هر تیم در طول هر راند فقط میتواند برای یک بار وقفه ایجاد نماید.

امکان تغییر ربات در طول یک راند وجود ندارد.

هر تیم میتواند در راند جدید از یک ربات جدید استفاده نماید. هر تیم میتواند حداکثر تا ۳ ربات را برای مسابقه معرفی نماید. معرفی این رباتها در اولین راند صورت میپذیرد و برچسب ویژه مسابقات روی این رباتها نصب میگردد و تنها رباتهای دارای برچسب میتوانند در این مسابقه شرکت نمایند.

 

خطاها و جرایم به شرح زیر میباشد :

  • چنانچه شرکت کننده گان قبل از اعلام داور حرکت نمایند به عنوان خطا محسوب میشود ( ۳ ثانیه به رکورد نهایی در آن راند اضافه خواهد شد )
  • کشیدن سیم ربات ( در صورتی که از ربات با دسته کنترل سیمدار استفاده نمایید ) خطا محسوب میشود و ۵ ثانیه امتیاز منفی خواهد داشت که به رکورد نهایی آن راند اضافه میشود
  • دست زدن به ربات بدون ایجاد وقفه ( ۵ ثانیه به عنوان جریمه به رکورد نهایی اضافه میشود ) در صورت خارج شدن ربات از مسیر ربات با دست به پشت خط عابر پیاده انتقال داده میشود و این مورد خطا نخواهد بود

 

نکات فنی ساخت ربات :

  • ابعاد ربات حداکثر ۳۵*۳۵*۳۵ سانتیمتر خواهد بود
  • از جهت یکسان بودن تجهیزات مورد استفاده موتورهای مورد استفاده در این بخش تنها میتواند انواع موتور گیربکسهای پلاستیکی  موجود در بازار باشد که در ادامه تصاویر نمونه هایی را ملاحظه میکنید

  • کنترل مورد استفاده هم میتواند به صورت سیمدار و هم بدون سیم باشد