قوانین عمومی :

  • گروه سنی مسابقات

رالی و چینش حروف ( دوم ابتدایی به بالا )

جنگجو ( چهارم ابتدایی به بالا )

مسیریاب ( ششم ابتدایی به بالا )

  • در طول یک مسابقه امکان تغییر شخص کنترل کننده ربات وجود ندارد اما در راند بعدی میتوان یکی دیگر از اعضای تیم مسابقه را انجام دهد

قوانین ربات مسیر یاب :

در این بخش هر تیم میتواند ۲ ربات به کمیته مسابقات معرفی نماید و در طول سه راند مسابقه با یکی از این رباتها مسابقه دهد.

هر تیم سه راند مسابقه خواهد داد و رکورد هر تیم در طول این ۳ راند محاسبه میگردد و کمترین رکورد هر تیم به عنوان رکورد نهایی لحاظ میگردد.

هر تیم علاوه بر شرکت در مسابقه میبایست آمادگی اراپه توضیحات فنی در هر بخش را داشته باشد.

مسیر مسابقه به صورت منحنی و بدون زاویه های تند خواهد بود.

مسیر مسابقه یک خط مشکی در یک زمینه سفید رنگ خواهد بود.

مسیر مسابقه به صورت پیوسته و بدون بریدگی خواهد بود.

ضخامت مسیر مشکی حداکثر ۵۰ میلیمتر خواهد بود.

 

خطاها و امتیازات منفی :

چنانچه تیمی به ربات خود و یا حریف دست بزند ۱۰ امتیاز منفی میگیرد

چنانچه تیمی قبل از شروع مسابقه ربات خود را حرکت دهد ۱۰ امتیاز منفی خواهد گرفت

 

نکات فنی ساخت ربات :

  • ابعاد ربات حداکثر ۳۵*۳۵*۳۵ سانتیمتر خواهد بود
  • از جهت یکسان بودن تجهیزات مورد استفاده موتورهای مورد استفاده در این بخش تنها میتواند انواع موتور گیربکسهای پلاستیکی  موجود در بازار باشد که در ادامه تصاویر نمونه هایی را ملاحظه میکنید

  • کنترل مورد استفاده هم میتواند به صورت سیمدار و هم بدون سیم باشد