ربات چینش حروف

قوانین عمومی :

  • گروه سنی مسابقات

رالی و چینش حروف ( دوم ابتدایی به بالا )

جنگجو ( چهارم ابتدایی به بالا )

مسیریاب ( ششم ابتدایی به بالا )

  • در طول یک مسابقه امکان تغییر شخص کنترل کننده ربات وجود ندارد اما در راند بعدی میتوان یکی دیگر از اعضای تیم مسابقه را انجام دهد

قوانین ربات چینش حروف :

هر گروه میبایست با ربات خود حروف یک کلمه را که در زمین پخش شده در جای مشخص خود در روی زمین قرار دهند تا کلمه مورد نظر را کامل نمایند. هر تیم سه راند میتواند مسابقه دهد و کمترین رکورد از بین این سه رکورد به عنوان رکورد نهایی هر تیم محسوب میگردد. هر حرف روی یک مکعب به ابعاد ۶ در ۶ سانتیکتر قرار گرفته است. هر ربات میتواند این حروف را با هل دادن و یا بلند کردن در جای خود قرار دهد. ربات میتواند دارای دسته کنترل سیمدار و یا وایرلس باشد.

در هر راند هر یک از اعضای تیم به دلخواه میتوانند ربات را کنترل نمایند. تعداد اعضای هر گروه میتواند از یک تا سه نفر باشد.

زمان کل هر راند ۳ دقیقه میباشد و چنانچه در طول این زمان یک تیم نتواند کلمه را کامل کند رکوردی برای آن تیم منظور نخواهد شد.

چنانچه رباتی در طول یک راند به هر دلیلی از کار بیافتد امکان ایجاد وقفه فقط برای یک بار به مدت ۳۰ ثانیه بنا به درخواست تیم وجود دارد و بعد از این ۳۰ ثانیه مجددا به صورت اتوماتیک زمان برای تیم محاسبه میگردد. هر تیم در طول هر راند فقط میتواند برای یک بار وقفه ایجاد نماید.

امکان تغییر ربات در طول یک راند وجود ندارد.

هر تیم میتواند در راند جدید از یک ربات جدید استفاده نماید. هر تیم میتواند حداکثر تا ۳ ربات را برای مسابقه معرفی نماید. معرفی این رباتها در اولین راند صورت میپذیرد و برچسب ویژه مسابقات روی این رباتها نصب میگردد و تنها رباتهای دارای برچسب میتوانند در این مسابقه شرکت نمایند.

خطاها و جرایم به شرح زیر میباشد :

  • دست زدن به حروف و یا دست زدن به ربات بدون ایجاد وقفه ( ۵ ثانیه به عنوان جریمه به رکورد نهایی اضافه میشود )
  • کشیدن سیم ربات ( در صورتی که از ربات با دسته کنترل سیمدار استفاده نمایید ) خطا محسوب میشود و ۵ ثانیه امتیاز منفی خواهد داشت که به رکورد نهایی آن راند اضافه میشود
  • چنانچه شرکت کننده گان قبل از اعلام داور حرکت نمایند به عنوان خطا محسوب میشود ( ۳ ثانیه به رکورد نهایی در آن راند اضافه خواهد شد )

 

نکات فنی ساخت ربات :

  • ابعاد ربات حداکثر ۳۵*۳۵*۳۵ سانتیمتر خواهد بود
  • از جهت یکسان بودن تجهیزات مورد استفاده موتورهای مورد استفاده در این بخش تنها میتواند انواع موتور گیربکسهای پلاستیکی  موجود در بازار باشد که در ادامه تصاویر نمونه هایی را ملاحظه میکنید

  • کنترل مورد استفاده هم میتواند به صورت سیمدار و هم بدون سیم باشد