ربات جنگجو

قوانین عمومی :

  • گروه سنی مسابقات

رالی و چینش حروف ( دوم ابتدایی به بالا )

جنگجو ( چهارم ابتدایی به بالا )

مسیریاب ( ششم ابتدایی به بالا )

  • در طول یک مسابقه امکان تغییر شخص کنترل کننده ربات وجود ندارد اما در راند بعدی میتوان یکی دیگر از اعضای تیم مسابقه را انجام دهد

 

قوانین ربات جنگجو :

در این مسابقات هر تیم پس از قرعه کشی سه مسابقه انجام خواهد داد. زمان کل هر راند سه دقیقه میباشد. در هر راند هر یک از اعضای تیم میتوانند مسابقه دهند. تعداد اعضای یک گروه از یک تا سه نفر خواهد بود و هر تیم میتواند سه ربات را برای مسابقه معرفی نماید و در هر راند با یک ربات به دلخواه مسابقه دهد. در طول یک راند امکان تعویض ربات وجود نخواهد داشت.

امکان متوقف کردن زمان مسابقه در طول یک راند وجود ندارد.

مجموع امتیازات هر تیم در هر سه راند با یکدیگر جمع میگردد و تیمی که بیشترین امتیاز را بیاورد به عنوان تیم برتر انتخاب میگردد.

 

نحوه تعیین برنده :

چنانچه در طول راند رباتی بتواند ربات حریف را از کار بیاندازد و یا ربات حریف را به درون حفره موجود درون زمین بیاندازد آن ربات برنده خواهد شد.

چنانچه رباتی بتواند پرچم ربات حریف را سرنگون نماید آن ربات برنده خواهد بود

چنانچه بعد از اتمام زمان مسابقه رباتی بتواند ربات حریف را در نیمه زمین ربات حریف نگه دارد آن ربات برنده خواهد بود.

خطاها و امتیازات منفی :

چنانچه گروهی از دسته کنترل سیمدار استفاده نماید و سیم را بکشد ۱۰ امتیاز منفی خواهد گرفت

چنانچه تیمی به ربات خود و یا حریف دست بزند ۱۰ امتیاز منفی میگیرد

چنانچه تیمی قبل از شروع مسابقه ربات خود را حرکت دهد ۱۰ امتیاز منفی خواهد گرفت

 

امتیازات مثبت :

هر تیم به ازای برنده شدن در هر مسابقه ۱۰۰ امتیاز خواهد گرفت

تیم برنده به ازای هر ثانیه زمانی که تا پایان ۳ دقیقه اضافه بیاورد ۱ امتیاز خواهد گرفت ( این امتیاز تا صدم ثانیه محاسبه خواهد شد )

 

ثبت امتیاز هر راند :

مجموع امتیازات مثبت و منفی یک راند برای تیم برنده به عنوان امتیاز نهایی آن راند برای آن تیم منظور میگردد و مجموع امتیازات هر سه راند به عنوان امتیاز کلی آن تیم در نظر گرفته خواهد شد.

تیم بازنده در یک راند امتیاز مثبتی نخواهد داشت اما امتیازات منفی آن تیم در راندهای بعدی محاسبه خواهد شد.

 

نکات فنی ساخت ربات :

  • ابعاد ربات حداکثر ۳۵*۳۵*۳۵ سانتیمتر خواهد بود
  • از جهت یکسان بودن تجهیزات مورد استفاده موتورهای مورد استفاده در این بخش تنها میتواند انواع موتور گیربکسهای پلاستیکی  موجود در بازار باشد که در ادامه تصاویر نمونه هایی را ملاحظه میکنید

  • کنترل مورد استفاده هم میتواند به صورت سیمدار و هم بدون سیم باشد

 

قرعه کشی مسابقات

جدول مسابقات در دو بخش A و B دسته بندی خواهد شد و هر عضو از بخش A با سه عضو از بخش B مسابقه خواهد داد. قبل از قرعه کشی مشخص است که هر یک از اعضای بخش A با کدام یک از اعضای بخش B‌ مسابقه خواهد داد. قرعه کشی تنها به منظور مشخص شدن جایگاه یک تیم در جدول خواهد بود.

ردیف ردیف A ردیف B
۱ تیم ۱ تیم ۱۰
۲ تیم ۲ تیم ۱۱
۳ تیم ۳ تیم ۱۲
۴ تیم ۴ تیم ۱۳
۵ تیم ۵ تیم ۱۴
۶ تیم ۶ تیم ۱۵
۷ تیم ۷ تیم ۱۶
۸ تیم ۸ تیم ۱۷
۹ تیم ۹ تیم ۱۸

 

تیم ۱ : رقبا ( تیم ۱۱ / تیم ۱۵ / تیم ۱۷ )

تیم ۲ : رقبا ( تیم ۱۰ / تیم ۱۳ / تیم ۱۶ ) …………………..