• هزینه ثبت نام برای هر یک از اعضای گروه ۱۵۰,۰۰۰ تومان میباشد
  • تعداد اعضای گروه میتواند ۱ نفره ، ۲ نفره و یا ۳ نفره باشد
  • پیش ثبت نام از طریق این صفحه توسط سرگروه انجام میشود
  • پس از ثبت نام با سرگروه برای طی مراحل ثبت نام و واریز وجه ثبت نام تماس گرفته خواهد شد

نام و نام خانوادگی نفر اول (الزامی)

پایه تحصیلی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

نام و نام خانوادگی نفر دوم

پایه تحصیلی

شماره تماس

نام و نام خانوادگی نفر سوم

پایه تحصیلی

شماره تماس

نام شهر (الزامی)

نام مدرسه یا آموزشگاه (الزامی) در صورت ثبت نام آزاد در این بخش تنها کلمه آزاد قید گردد

نام لیگ مورد نظر (الزامی)

نام و نام خانوادگی سرپرست تیم

شماره تماس سرپرست تیم

بازگشت به صفحه اصلی